javascript
  
 
 


خواص ویژه پودر

با توجه به اینکه بسیاری ازخواص فیلم نهایی به خواص پودر بستگی دارد، در نتیجه بررسی ویژگیهای پودر ازاهمیت فراوانی برخوردار می باشد. از مهمترین ویژگی های پودر که خواص فیلم نهایی تأثیر گذار است عبارتند از:
 1. دانسیته ی پودر
 2. توزیع اندازه ذارت پودر
 3. سیالیت مخلوط پودر و هوا
 4. خواص حرارتی پودر
 

دانسیته ی پودر

دانسیته ی پودر با استفاده از پیکنومتر مایع و یا استفاده از پیکنومتر گازی قابل اندازه گیری می باشد. در اینجا نحوه ی اندازه گیری دانسیته با استفاده ازپیکنومتر مایع بیان میشود . ازآنجایی که دانسیته  پودر بیانگر میزان مصرف اجزای مختلف تشکیل دهنده ی آن می باشد، لذا پارامتر مناسبی جهت ارزیابی و تخمین اجزای فرمولاسیون پودر میباشد.
 
دانسیته ی پودر
نحوه محاسبه داسیته ی پودر با استفاده ازپیکنومترمایع:
برای بدست آوردن دانسیته ی پودر پوشش های پودری ازحلال هگزان نرمال که به راحتی پودر درآن پخش می شود استفاده می کنیم .ابتدا با استفاده از پیکنومتر دانسیته حلال را مطابق فرمول زیر بدست می آوریم:

(وزن طرف خالی به گرم)- (وزن ظرف حلال به گرم) =دانسیته حلال  gr/cm3
      (حجم ظرف به سی سی)                       
دانسیته ی پودر
نحوه ی محاسبه دانسیته ی پودر با استفاده از پیکنومتر مایع:
پس از بدست اوردن دانسیته ی حلال، وزن مشخصی ازپودر ( به طور مثال5 گرم) را داخل پیکنومتر ریخته و با حلال پر می کنیم، سپس با استفاده از دانسیته ی حلال حجم حلال را بدست آورده و با توجه به حجم ظرف  حجم پودر را بدست می آوریم و درنهایت با توجه به وزن و حجم پودر دانسیته آن را به دست می آوریم:
(وزن ظرف + وزن پودر)- (وزن ظرف + وزن حلال + وزن پودر)=حجم حلالcm3
                              (دانسیته ی حلال)
 
(حجم حلال)- (حجم ظرف)=حجم پودر
 
وزن پودر(گرم)   =دانسیته ی پودر
وزن پودر سی سی  
 
از طرفی یکی ازمهمترین پارا متر های تأثیر گذار در میزان مصرف پودر، دانسیته ی آن می باشد که مطابق فرمول زیر سطح پوشش داده شده توسط یک کیلو گرم پودر با دانسیته ی مشخص محاسبه میشود.
بطور مثال برای ضخامت  میانگین 60 میکرون ، با یک گیلوگرم رنگ با دانسیته ی 1.5 گرم بر سانتی متر مکعب سطحی به اندازه 11 متر مربع وبا رنگی با دانسیته 1.7 گرم بر سانتی متر مکعب  سطحی به اندازه 9.8 متر مربع به صورت تئوری قابل پوشش است.

توزیع اندازه ذرات پودر

همانگونه که ازنزدیک مشاهده گردید، چیپس هلی حاصل از مرحله اکسترودر، توسط آسیاب به ذراتی با اندازه زیر 140 میکرون تبدیل می شوند. در آسیاب ذرات با اندازه بزرگتر دوباره اسیاب می شده و ذرات با اندازه زیر 10 میکرون، به دلیل خواص پوششی ضعیف توسط فیلترهای خاص جمع آوری می شوند. در نهایت ذرات به دست آمده دارای یک توزیعی هستند که با استفاده ازدستگاه دانه بندی لیزری قابل اندازه گیری می باشند.

سیالیت مخلوط پودر و هوا

یکی از پارامترهای مهم که درحین اعمال و پاشش پودر بسیار مهم است، میزان و نحوه ی سیالیت پودر در مخزن پاشش می باشد.این پارامتر با استفاده ازدستگاه و روش زیر قابل اندازه گیری می باشد .
ابتدا 250 گرم پودر را در محفظه مخصوص پودرریخته و فشار هوا را روی 200 لیتر  بر ساعت تنظیم می کنیم. بعد  پودر سیال شده را اندازه گیری می کنیم.
 

خواص حرراتی پودر

بو توجه به اینکه پوشش های پوردی ابتدا به صورت پودر اعمال می شوند و سپس به صورت مذاب تشکیل فیلم می دهند، ازاین رو خواص حرارتی پودر بر روی خواص نهایی فیلم بسیار تأثیرگذار می باشند.
ازمهمترین آزمون ها جهت بررسی خواص حرارتی پودر می توان به آزمون های زیر اشاره کرد:
 1. زمان ژل شدن (ژل تایم)
 2. جاری شدن مذاب روی سطح مایل
 3. ثبات انبار داری
 

:راه هایارتباطی

شما می توانید از راه های ارتباطی زیر با ما باشید
 • شماره تماس
  031-35550001
 • فکس
  031-35593127
 • موبایل
  0913-3183394
 • نشانی
  اصفهان، بزرگراه شهید آقابابایی، پل تمدن، خیابان کوشش، فرعی دوم،
 • ایمیل
  info@ranginkamaanco.com

سخن مدیر عامل

 با استعانت از خدای مهربان و بهره گیری از برترین مهندسین و پرسنل مجرب و همچنین مدرن ترین دستگاه های روز توانسته ایم در راستای تولید ملی گامی مهم و موثر در جهت عرضه مقاطع فلزی این سرزمین برداشته و نیاز مشتریان و کارفرمایان در سرار کشور را با بهترین کیفیت و بهره بری تامین نماییم امید است با توجه به استقبال مناسب کارفرمایان و مشتریان خود گام های مفیدی در راستای مشتری مداری برداشته . در پایان مدیریت این مجمموعه صنعتی مشتاقانه از دیدگاه ها و نظرات شما همکاران گرامی استقبال میکند مهندس توکل زاده   
شعار شرکت رنگین کمان