javascript
  
 

خواص ظاهری فیلم پخت شده

دراین قسمت شش،آزمون ازآزمون های بررسی خواص ظاهری فیلم پخت شده بررسی می شوند.
 1. ضخامت فیلم
 2. رنگ سنجی
 3. براقیت
 4. پشت پوشی
 5. ثبات حرارتی
 6. ثبات نوری و پایدرای جوی
 7. میزان پوست پرتقالی
 8. عمق نفوذ جوهر در رنگ های دکورال

ضخامت فیلم

برای اندازه گیری ضخامت های فیلم های پوششی ، روش ها  و تجهیزات متنوعی وجود دارد. در سیستم های متداول اندازه گیری ضخامت بر اساس خواص مغناطیسی زیرآیند انجام می شود.
قبل ازاندازه گیری ضخامت ، باید کالیبراسیون دستگاه با اندازه گیری صفحات پلاستیکی بدون پوشش صورت می گیرد، هماهنگ شود.

رنگ سنجی (lab)

رنگ سنجی بیان رنگ با اعداد و ارقام می باشد که بخش کوچکی ازدنیای بزرگ فیزیک رنگ می باشد. رنگ سنجی براساس سیستم های مختلف انجام میگردد که ازجمله آنها سیستم lab  می باشد که هر چه به 100 نزدیک باشد رنگ روشن و هر چه به 0 نزدیک باشد رنگ تیره می باشد.
پارامتر a بیانگر (قرمز- سبز) می باشد و اعداد بالای صفر به سمت قرمزی و اعداد زیر صفر به سمت سبزی می روند. و پارامترb بیانگر (زرد- آبی) می باشد و اعداد بالای صفر به سمت زردی و اعداد زیر صفر به سمت آبی می روند.

براقیت

براقیت سطح به معنی انعکاس آینه ای سطح است. دستگاه ها و تجهیزات مختلفی برای اندازه گیری براقیت سطح وجود دارد که مکانیزم عملکرد آنها بر اساس تابش پرتوهای الکتورمغناطیسی  به سطح پوشش تحت زاویه مشخص ، و بررسی عکس العمل انعکاس سطح می باشد.

پشت پوشی

پشتپوشی یکی ازپارامترهای مهم در میزان مصرف رنگ می باشد.هرچه پشت پوشی رنگ بیشتر باشد، با مصرف رنگ کمتری سطح زیرین کاملا پوشیده شده و به صورت سیاهی مشخص نمی گردد.
برای بررسی این پارامتر ، مقدار مشخصی از رنگ بر روی پلیت های سفید و سیاه مخصوص اعمال می شود و پس از پخت تفاوت رنگ در ضخامت مشخص در قسمت سیاه و سفید اندازه گیری میشود. هر چه این اختلاف کمتر باشد پخت پوشی بهتر است.

ثبات حرارتی

با توجه به اینکه اکثر پوشش های پودری با استفاده از حرارت پخت می شوند و ممکن است در این فرآیند به علت تنظیم نبودن دمای کوره و یا سرعت انتقال ، قطعات در دمای بیشتری و یا زمان بیشتری در کوره قرار بگیرند. لذا بررسی ثبات حرارتی پوشش ها مهم می باشد.برای این منظور پودر درشرایط برابر بر روی دو پلیت یکسان اعمال می گردد و در دو دمای 200 درجه و230 درجه سانتی گراد به مدت10 دقیقه پخت می شود.هر چه اختلاف فام دو فیلم نهایی کمتر باشد، ثبات حرارتی رنگ بیشتر است.

ثبات نوری و پایداری جوی

یک پوشش هنگام قرار گرفتن در شرایط جوی بیرونی، درمعرض عواملی چون پرتوهای فرابنفش ، دما، رطوبت و ... قرار می گیرد. به همین منظور ازدستگاه شرایط جوی تشدید شده جهت بررسی پایداری جوی پوشش ها استفاده می شود.
دستگاه شرایط جوی تشدید شده می تواند تغییرات ناشی ازقرار گرفتن نمونه به مدت ماه ها و سال ها در شرایط واقعی را در عرض چند روز یا چند هفته به وجودآورد.

میزان پوست پرتقالی

برای بررسی میزان پوست پرتقالی سطح رنگ می توان از پنل های استاندارد ACT  استفاده کرد.
این پنل ها از شماره یک تا 10شماره گذاری شدند به گونه ای که پلیت های شماره یک بیشترین پوست پرتقالی و پلیت های شماره 10 کمترین پوست پرتقالیرا دارند.

عمق نفوذ جوهر در رنگ های دکورال

یکی از آزمون های مخصوص پوشش های پودر دکورال ، بررسی عمق نفوذ جوهر درفیلم رنگ می باشد.این
آزمون با استفاده از دستگاه میکروسکوپ نوری اندازه گیری می شود.

:راه هایارتباطی

شما می توانید از راه های ارتباطی زیر با ما باشید
 • شماره تماس
  031-35550001
 • فکس
  031-35593127
 • موبایل
  0913-3183394
 • نشانی
  اصفهان، بزرگراه شهید آقابابایی، پل تمدن، خیابان کوشش، فرعی دوم،
 • ایمیل
  info@ranginkamaanco.com

سخن مدیر عامل

 با استعانت از خدای مهربان و بهره گیری از برترین مهندسین و پرسنل مجرب و همچنین مدرن ترین دستگاه های روز توانسته ایم در راستای تولید ملی گامی مهم و موثر در جهت عرضه مقاطع فلزی این سرزمین برداشته و نیاز مشتریان و کارفرمایان در سرار کشور را با بهترین کیفیت و بهره بری تامین نماییم امید است با توجه به استقبال مناسب کارفرمایان و مشتریان خود گام های مفیدی در راستای مشتری مداری برداشته . در پایان مدیریت این مجمموعه صنعتی مشتاقانه از دیدگاه ها و نظرات شما همکاران گرامی استقبال میکند مهندس توکل زاده   
شعار شرکت رنگین کمان