javascript
  

خواص میکانیکی و خوردگی

در این قسمت هفت آزمون، از آزمونهای بررسی خواص مکانیکی فیلم پخت شده بررسی می شوند.
 1. مقاومت در برابر  ضربه
 2. مقاومت در برابر جامی شدن
 3. مقاومت در مقابل خمش مندرل
 4. سختی پوشش
 5. چسبندگی پوشش
 6. مقاومت در مقابلسالت اسپری
  مقاومت در برابر شیمیایی
 

مقاومت در مقابل ضربه

توانایی یک فیلم چکشی در برخورد مستقیم یا غیر مستقیم بایک جسم سخت، مقاومت در برابر ضربه نام دارد.برای تعیین مقاومت در برابر ضربه، یک صفحه ی فلزی پوشش دار(آهنی با ضخامت 8/0 میلیمتر) ،در زیر پیستون تا ارتفاع مشخصی بالا برده شده و به صورت سقوط آزاد رها می شود.

مقاومت در برابر جامی شدن

برای ارزیابی میزان انعطاف پذیری وبررسی اثر جز ویسکوز پوشش درزمان نسبتاً طولانی، از آزمون جامی شدن استفاده میشود. در این آزمون معمولاً ازپشت صفحه پوشش شده، توسطیک قطعه فلزی گوی مانند نیز وارد میشود. وارد کردن نیرو تا زمان رویت ترک خوردگی در سطح پوشش ادامه پیدا می کند.و نتیجه بر حسب میلیمتر گزارش میشود.

مقاومت در مقابل خمش مندرل

از آزمون خمش برای بررسی انعطاف پذیری پوشش ها استفاده می شود. در آزمون خمش مندرل صفحه هایفلزی پوشش شده دور محور فلزی مخروطی شکل خم میشوند.
در این آزمون نتایج به صورت ثبت فاصله از انتهای کوچک  مخروط تا محل ترک خوردگی  درنمونه گزارش میشود . همچنین در این آزمون صفحه ی پوشش داده شده در زمان حدود یک ثانیه تا زاویه 135 درجه حول محور مخروطی شکل خم می شود.

سختی پوشش

به مقاومت پوشش در برابر دندانه ای شدن، خراشیده شدن، بریده شدن و نفوذ اشای صلب، سختی پوشش گفته میشود. آزمون هایی برای تعیین سختی پوشش ها وجود داردکه از جمله انها عبارتند از:
اثر گذاری بوشهولتز(Indentation  Hardness) مطابق استاندارد ISO 2815
سختی مدادی (Pencil Hardness) مطابق استانداردASTM D3363
سختی پاندولی(Pendulum Hardness) مطابق استاندارد ملی ISIRI 12649

چسبندگی پوشش

به طور کلی مقاومت پوشش در مقابل بر داشته شدن و جدا شدن از روی سطح که بر آن اعمال شده ، چسبندگی نامیده می شود.چسبندگی پدیده ی بسیار پیچیده ای است وبه روش های مختلف می توان آن را بررسی کرد:
چسبندگی به روش برش متقاطع؛
در این روش با چاقوهای خاصی برش های متقاطعی بر روی فیلم پخت شده ایجاد می شود، سپس با استفاده از چسب خاصی میزان چسبندگی رنگ به سطح مشخص می شود که مطابق استاندارد ملی شماره ISIRI 5905 بسته به میزان جدا شدن فیلم رنگ از سطح زیرآیند درجه بندی می شود.
چسبندگی به روش Pull off؛
چسبندگی به روش کندن، مطابق استادارد ملی ISIRI 8943 انجام میگردد.

مقاومت در مقابل مواد شیمیایی

با توجه به اینکه پوشش های پودری بر روی سطوحی اعمال میشوند که با ترکیبات شیمیایی مختلفی از جمله مواد شوینده، روغن ترمز و... در تماس هستند لذا با استفاده ازدستگاهی میتوان مقاومت پوشش ها  در برابر انواع مواد شیمیایی از جمله اسید ها، بازها، آب اکسیژنه، مواد شوینده و ... را بررسی کرد. لازم به ذکر است هر یک از آزمون ها استاندارد مخصوص به خود را دارند.

:راه هایارتباطی

شما می توانید از راه های ارتباطی زیر با ما باشید
 • شماره تماس
  031-35550001
 • فکس
  031-35593127
 • موبایل
  0913-3183394
 • نشانی
  اصفهان، بزرگراه شهید آقابابایی، پل تمدن، خیابان کوشش، فرعی دوم،
 • ایمیل
  info@ranginkamaanco.com

سخن مدیر عامل

 با استعانت از خدای مهربان و بهره گیری از برترین مهندسین و پرسنل مجرب و همچنین مدرن ترین دستگاه های روز توانسته ایم در راستای تولید ملی گامی مهم و موثر در جهت عرضه مقاطع فلزی این سرزمین برداشته و نیاز مشتریان و کارفرمایان در سرار کشور را با بهترین کیفیت و بهره بری تامین نماییم امید است با توجه به استقبال مناسب کارفرمایان و مشتریان خود گام های مفیدی در راستای مشتری مداری برداشته . در پایان مدیریت این مجمموعه صنعتی مشتاقانه از دیدگاه ها و نظرات شما همکاران گرامی استقبال میکند مهندس توکل زاده   
شعار شرکت رنگین کمان