javascript
 آماده سازی سطح
سیستم شستشو
اولین مرحله از فرآیند رنگ آمیزی به روش الکترواستاتیک ، آماده سازی سطح مورد نظر می باشد.
نحوه ی آماده سازی سطح قبل از اعمال رنگ به منظور افزایش مقاومت های مکانیکی و شیمیایی و ایجاد سطحی صاف و صیقلی از اهمیت خاصی برخوردار است.
ابتداباتوجه به نوع قطعه،بااستفاده ازروش مناسب سطح موردنظرچربی زدایی میشود.در طی عمل چربی زدایی هرگونه چربی،گرد و غبار و آلودگی از روی سطح فلز برطرف می گردد.
انواع روش های چربی زدایی:
1)چربی زدایی باحلالها
2)چربی زدایی باموادپاک کننده ومحلولهای قلیایی
3)چربی زدایی بابخار
انتخاب هریک ازروشهای فوق به جنس فلز،شکل،نوع،شرایط عمل ومیزان آلودگی آن ارتباط دارد.
مرحله بعدی در فرآیند آماده سازی،فسفاته کردن سطوح آهنی یا کروماته کردن سطوح آلومینیومی می باشد که به منظورافزایش چسبندگی رنگ وجلوگیری اززنگ زدن فلز انجام می شود.
جدول زیر نشان دهنده ی زیرسازی های مناسب برای سطوح مختلف است.
 
 
نوع فلز نوع زیرسازی اثرضد خوردگی
آهن فسفات آهن اثر ضدخوردگی و چسبندگی خوب برای محیط های داخلی
آهن فسفات روی اثر ضدخوردگی و چسبندگی خیلی خوب برای محیط های بیرونی
غیرآهن 
(آلومینیوم)
کرومات اثر ضدخوردگی خیلی خوب و چسبندگی عالی برای محیط های بیرونی  و داخلی
 
 
مجموعه ی رنگ الکترواستاتیک رنگین کمان با استفاده از سیستم شستشوی دیپقادر به آماده سازی انواع سطوح فلزی به طول حداکثر 5/8 متر می باشد.
 

:راه هایارتباطی

شما می توانید از راه های ارتباطی زیر با ما باشید
 • شماره تماس
  031-35550001
 • فکس
  031-35593127
 • موبایل
  0913-3183394
 • نشانی
  اصفهان، بزرگراه شهید آقابابایی، پل تمدن، خیابان کوشش، فرعی دوم،
 • ایمیل
  info@ranginkamaanco.com

سخن مدیر عامل

 با استعانت از خدای مهربان و بهره گیری از برترین مهندسین و پرسنل مجرب و همچنین مدرن ترین دستگاه های روز توانسته ایم در راستای تولید ملی گامی مهم و موثر در جهت عرضه مقاطع فلزی این سرزمین برداشته و نیاز مشتریان و کارفرمایان در سرار کشور را با بهترین کیفیت و بهره بری تامین نماییم امید است با توجه به استقبال مناسب کارفرمایان و مشتریان خود گام های مفیدی در راستای مشتری مداری برداشته . در پایان مدیریت این مجمموعه صنعتی مشتاقانه از دیدگاه ها و نظرات شما همکاران گرامی استقبال میکند مهندس توکل زاده   
شعار شرکت رنگین کمان