javascript
 • photo_2017-05-24_10-56-01 (Mobile)
  photo_2017-05-24_10-56-01 (Mobile)
 • photo_2017-05-24_10-56-46 (Mobile)
  photo_2017-05-24_10-56-46 (Mobile)
 • photo_2017-05-24_10-56-51 (Mobile)
  photo_2017-05-24_10-56-51 (Mobile)
 • photo_2017-05-24_10-56-55 (Mobile)
  photo_2017-05-24_10-56-55 (Mobile)
 • photo_2017-05-24_10-57-01 (Mobile)
  photo_2017-05-24_10-57-01 (Mobile)
 • photo_2017-05-24_19-20-00 (Mobile)
  photo_2017-05-24_19-20-00 (Mobile)
 • photo_2017-05-24_19-20-41 (Mobile)
  photo_2017-05-24_19-20-41 (Mobile)
 • photo_2017-05-24_19-20-46 (Mobile)
  photo_2017-05-24_19-20-46 (Mobile)
 • photo_2017-05-24_19-20-49 (Mobile)
  photo_2017-05-24_19-20-49 (Mobile)
 • photo_2017-05-24_19-20-55 (Mobile)
  photo_2017-05-24_19-20-55 (Mobile)
 • photo_2017-05-24_19-20-58 (Mobile)
  photo_2017-05-24_19-20-58 (Mobile)

:راه هایارتباطی

شما می توانید از راه های ارتباطی زیر با ما باشید
 • شماره تماس
  031-35550001
 • فکس
  031-35593127
 • موبایل
  0913-3183394
 • نشانی
  اصفهان، بزرگراه شهید آقابابایی، پل تمدن، خیابان کوشش، فرعی دوم،
 • ایمیل
  info@ranginkamaanco.com

سخن مدیر عامل

 با استعانت از خدای مهربان و بهره گیری از برترین مهندسین و پرسنل مجرب و همچنین مدرن ترین دستگاه های روز توانسته ایم در راستای تولید ملی گامی مهم و موثر در جهت عرضه مقاطع فلزی این سرزمین برداشته و نیاز مشتریان و کارفرمایان در سرار کشور را با بهترین کیفیت و بهره بری تامین نماییم امید است با توجه به استقبال مناسب کارفرمایان و مشتریان خود گام های مفیدی در راستای مشتری مداری برداشته . در پایان مدیریت این مجمموعه صنعتی مشتاقانه از دیدگاه ها و نظرات شما همکاران گرامی استقبال میکند مهندس علی توکل زاده   
شعار شرکت رنگین کمان